U majstra Klemu

Bolo to niekoľko rokov dozadu, keď ma Martin Klema oslovil s prosbou o niekoľko pekných fotiek jeho gitár. Vtedy som Martina nepoznal a o gitarách som nevedel vôbec nič no s radosťou a záujmom som prijal jeho ponuku na spoluprácu ktorá trvá dodnes. V jeho dielni vzniklo množstvo zaujímavých fotografií. Som veľmi rád, že som mohol zdokumentovať zrodenie jeho úžasných gitár, ktorých kvality už ocenilo mnoho významných slovenských hudobníkov.

Client

Klema Guitars, Martin Klema
Service

Reportážna fotografia, produktová fotografia
Year

2017