Vyštudoval som Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Na Strojníckej fakulte som skončil inžinierske štúdium na konštrukčnom odbore. V súčastnosti žijem v Dubnici nad Váhom.

Popri š túdiu na vysokej škole som sa začal venovať fotografovaniu. Okrem fotenia ľudí (portréty, svadby) sa venujem aj produktovej fotografii. Fotím realizácie interiérov / exteriérov, produkty vrátane automotive produktov.

Čo FOTÍM

Produkty 
Architektúra
Interiéry
Exteriéry
Automotive
Eventy

František Peťko
Fotograf