Baroque Goes Jazz Trio

Baroque Goes Jazz Trio je autorský projekt flautistky Lenky Molčányiovej, ktorá sa rovnako virtuózne pohybuje na poli starej hudby a jazzu. V triu s vynikajúcimi multižánrovými hudobníkmi – huslistom Jánom Kružliakom ml. a klaviristom Milošom Bihárym – sa predstavili prvý krát v roku 2020 na koncerte v rámci festivalu Viva Musica! s vlastnými aranžmánmi skladieb barokových a jazzových autorov ako Johann Sebastian Bach, Henry Purcell, Claude Bolling či Oscar Peterson. Repertoár tria zahŕňajú aj originálne podoby diel, ktoré však v tomto nástrojovom obsadení nadobúdajú iný charakter. Hlavnou myšlienkou tohto projektu je osviežiť interpretáciu starej hudby a jazzu a poukázať na hravosť improvizácie.

Client

Lenka Molčányiová

Service

Reportážna fotografia / koncert

Year

2022